تعبیر دیدن انواع مار بزرگ و کوچک کبری و افعی + ترسیدن و کشتن و نیش زدن مار + دیدن مار در رنگ های قرمز، آبی، خاکستری، زرد، سیاه، سبز، خاکی رنگ و … از نمونه خواب های ما در رابطه با خوب مار می باشد. به هر حا...
تعبیر خواب مار ، دیدن انواع مار بزرگ و کوچک چه تعبیری دارد؟

دیدن خواب حامله بودن و لگد زدن و تکان خوردن بچه و جنین دختر و پسر در شکم مادر و دختر مجرد از نمونه خواب های ما در رابطه با خواب بارداری می باشد. اگر شما هم چنین خوابی دیدید در ادامه این پست بارونک می توانید تعب...
تعبیر خواب حامله بودن و لگد زدن جنین و بچه در شکم مادر چیست؟

تعبیر خواب دیدن و خوردن زیره + خریدن زیره سیاه، سفید، سبز و پلو به مقدار زیاد و کم + کاشین و چیدن بوته زیره و … از نمونه خواب های ما در رابطه با تعبیر خواب زیره می باشد. اما زیره چیست؟ زیره دانه ای معطر و...
تعبیر خواب زیره ، دیدن و خوردن زیره سیاه و سبز چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گوزیدن چیست؟ تعبیر خواب رها کردن و خارج شدن باد شکم خود و دیگران و بچه با صدا و بوی ناخوش + نفخ کردن و گوزیدن بی صدا و بدون بو به قصد و ناگهانی در میان جمع و به تنهایی از نمونه خواب های متدوال ما در ...
تعبیر خواب خارج شدن باد شکم (گوزیدن) خود و دیگران چیبست؟

تعبیر خواب شنا کردن در آب سرد رودخانه، استخر، دریای شور و اقیانوس + شنا کردن در آب زلال، کثیف، آب گل آلود و آبتنی کردن با معشوق و تنهایی از نمونه خواب های متداول ما در رابطه با خواب شنا کردن می باشد. در حالت کل...
تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه، دریای شور و آب گل آلود چیست؟

تعبیر خواب انواع آبشار بزرگ و کوچک تمیز و ترسناک دیدن انواع آبشار بزرگ و کوچک تمیز، کثیف، ترسناک و مخفوف + جاری شدن آب روان و رفتن سیل به رودخانه و دیدن خواب ایستادن زیر سقوط آب آبشار و نوشیدن آب و در انتها دید...
تعبیر خواب آبشار ، دیدن انواع آبشار در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن سرطان گرفتن خود و خانواده و دیگران چیست؟ تعبیر خواب سرطان، خوب شدن مریض سرطانی، برانکارد، تعبیر خواب مرده ای که سرطان گرفته است + تعبیر خواب غده سرطانی در بدن، غده در شکم، غده در زیر بغل و تعبیر خواب...
تعبیر خواب سرطان گرفتن ، دیدن غده در بدن، شکم و زیر بغل

تعبیر دیدن خورشید در خواب برای مرد و زن باردار چیست؟ تعبیر خواب خورشید و آفتاب سوزان قبل و بعد از باران + دیدن روشنایی ماه و غروب خورشید، عطارد، انفجار خورشید، پرستیدن خورشید و تعبیر خواب آفتاب گرفتن و خورشید گ...
تعبیر خواب خورشید ، دیدن خورشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن انواع طوطی در خواب چیست؟ تعبیر انواع طولی به رنگ های سفید، سبز، قرمز رنگ بزرگ و کوچک + طولی عروس هلندی و طولی زخمی و مرده +تعبیر دیدن حرف زدن طوطی سخن گو از نمونه خواب های ما در رابطه با خواب طوطی می...
تعبیر خواب طوطی سفید، سبز و قرمز رنگ + طوطی مرده و زخمی

لگد زدن و لگد خوردن در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب لگد زدن و خوردن از دوست، همسر، معشوقه، مرده و دیگران و لگد زدن انسان به انسان + لگد زدن گاو، سگ، اسب، خر و شتری که به انسان لگد می زند، کتک زدن حیوانات از ...
تعبیر خواب لگد خوردن و لگد زدن دوست، همسر، مرده و حیوان