تعبیر دیدن انواع سوسک در خواب چیست؟ تعبیر دیدن سوسک بزرگ و کوچک سیاه، قهوه ای و سفید روی بدن و صورت و بینی + کشتن، خوردن، فرار کردن و ترسیدن و وحشت کردن از سوسک مرده و زنده در خانه و اتاق خواب و آشپزخانه از نمو...
تعبیر دیدن انواع سوسک مرده و زنده + ترسیدن و کشتن سوسک در خواب

کامل ترین تعبیر خواب عنکبوت بزرگ و کوچک در خواب دیدن عنکبوت قرمز، سیاه، طوسی، قهوه ای روی بدن و نیش زدن و ترسیدن و فرار کردن از دست عنکبوت و رتیل + دیدن تار عنکبوت در خانه و اتاق و ترسیدن و پاک کردن تار از خواب...
تعبیر خواب عنکبوت سیاه، قرمز و طوسی + نیش زدن و کشتن عنکبوت

تعبیر خواب بی توجهی و قهر کردن به همسر، نامزد و معشوقه چیست؟ دیدن خواب بی وفایی کردن مرد و زن به نامزد و معشوقه اش، دیدن خواب بی مهری کردن و همسر و ترک کردن او ، دیدن خواب بی اعتنایی کردن اعضای خانواده، دوستان ...
تعبیر خواب بی وفایی و بی اعتنایی کردن همسر، نامزد و معشوقه چیست؟

تعبیر خواب سیل آمدن و ویران کردن خانه و روستا چیست؟ تعبیر دیدن سیل و باران در خواب، دین زیاد شدن آب رودخانه و جاری شدن سیل و زلزله – دیدن آب گرفتن گرفتگی خیابان و نجات یافتن از سیل خشمگین و خروشان – ترسیدن و گر...
تعبیر خواب دیدن سیل و باران + فرار کردن و نجات یافتن از سیل شدید

دیدن ازدواج کردن دختر باکره و پسر مجرد در خواب چیست؟ دیدن عروسی کردن و ازدواج مجدد و زن گرفتن مرد متاهل زن دار و زن شوهر دار در خواب، دیدن و شنیدن خبر ازدواج اجباری معشوق با دیگران، ازدواج با شاهزاده و محرم شدن...
تعبیر خواب ازدواج کردن مرد متاهل و زن شوهردار + معشوق با دیگری

تعبیر کوتاه کردن موی بلند و کوتاه مرد و زن در خواب چیست؟ دیدن موی کوتاه و بلند سر و بدن مرد و زن – دیدن تراشیدن و کوتاه کردن موی سر خود و دیگران با قیچی توسط آرایشگر و مرده – دیدن مو در صورت، ران پا...
تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر خود و دیگران + مرد و زن در خواب

تعبیر دیدن خواب زایمان کردن چیست؟ تعبیر دیدن زایمان گرفتن و کردن زن, دختر مجرد و مرد، به دنیا آوردن و زاییدن نوزاد دختر و پسر خوشگل و زشت زنده، سالم، ناقص و مرده، تعبیر زایمان دوقلو و سه قلو با درد و عذاب شدید،...
تعبیر خواب زایمان کردن زن، دختر مجرد و مرد + زایمان طبیعی و سزارین

تعبیر خواب شیر دادن چیست؟ تعبیر دیدن شیر دادن به نوزاد و بچه دختر و پسر خود، شیر دادن خواهر به برادر و پاشیدن شیر از پستانی که شیر دارد، شیر دادن به حیوانات از جمله ماهی و خرس و .. از نمونه خواب های ما در رابطه...
تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دختر و پسر+ شیر دادن به بچه دیگران

تعبیر دیدن دزد و دزدی کردن در خواب چیست؟ تعبیر دیدن دزد در خواب ، دیدن دزیدن ماشین ، وسایل منزل ، جواهرات و طلا ، کیف پول بانک و حتی خواستگار ، دیدن گفتن ، کتک زدن و فرار کردن آدم دزد بچه پسر و دختر ، دیدن آدم ...
تعبیر خواب دزد ، دیدن آدم دزد + دزیدن طلا ، ماشین و وسایل منزل

تعبیر نماز خواندن در خواب چیست؟ تعبیر نماز خواندن در خانه, حرم امام رضا و مسجد ، دیدن نماز خواندن شخص دیگر و نماز خواندن دیگران در کربلا, قبرستان و خواندن انواع نمازهای واجب و نماز حاجت و عید فطر از خواب های مت...
تعبیر خواب نماز ، خواندن انواع نماز در خانه و حرم نشانه چیست؟