تعبیر دیدن گلابی برای زن باردار و مرده و مرد و زن چیست؟ تعبیر چیدن و خوردن گلابی بزرگ سبز و سرخ و طلایی رسیده و شیرین، گلابی نرسیده و کال و فاسد و بدمزه برای مرد و زن ، دیدن درخت سیب و گلابی برای زن باردار و حا...
تعبیر خوردن و چیدن انواع گلابی شیرین و کال در خواب چیست؟

تعبیر خواب مسافرت رفتن و سفر کردن چیست؟ تعبیر خواب سفر کردن و مسافرت رفتن زیارتی به مشهد و کربلا و خارج از شهر و تفریحی با ماشین، قطار، هواپیما، اتوبوس و پای پیاده با دوست، فامیل،خانواده، همسر و حتی تنهایی + دی...
تعبیر خواب مسافرت رفتن با خانواده و فامیل + برگشتن از سفر چیست؟

تعبیر عزاداری و سینه زدن و زنجیر زدن در ماه محرم چیست؟ تعبیر خواب دیدن عزاداری برای امام حسین و حضرت ابوالفضل و حضرت فاطمه و حضرت زهرا و …، تعبیر سینه زدن و زنجیر زدن در روز تاسوعا و عاشورا صف عزاداری سال...
تعبیر دیدن خواب ماه محرم و عزاداری برای سالار شهیدان و گریه کردن

تعبیر دیدن انواع سوسک در خواب چیست؟ تعبیر دیدن سوسک بزرگ و کوچک سیاه، قهوه ای و سفید روی بدن و صورت و بینی + کشتن، خوردن، فرار کردن و ترسیدن و وحشت کردن از سوسک مرده و زنده در خانه و اتاق خواب و آشپزخانه از نمو...
تعبیر دیدن انواع سوسک مرده و زنده + ترسیدن و کشتن سوسک در خواب

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب چیست؟ دیدن خواب صحبت کردن با پدر و مادر مرده در خواب ، گرفتن و دادن لباس به مرده ای که سردشه ، گریه کردن مرده از درد و زدن مرده ، زنده شدن دوباره مرده و آمیزش با مرد یا زن مرده و مر...
تعبیر خواب مرده ، دیدن نالیدن و صحبت کردن تا گرفتن و دادن چیزی به مرده

تعبیر دیدن انواع پول در خواب چیست؟ دیدن پول گرفتن یا قرض دادن و هدیه گرفتن پول ، پیدا کردن یا گم کردن پول زیاد یا کم ، هدیه دادن چک پول و پاکت پول و بخشیدن و گرفتن پول از مرده و یا حتی دزدیدن پول خارجی + پول ری...
تعبیر خواب پول ، قرض دادن و گرفتن پول از مرده تا پیدا کردن پول

تعبیر دیدن دندان در خواب چیست؟ دیدن دندان درآوردن بزرگسالان، کودکان و نوزاد دختر و پسر، افتادن دندان و جرم گیری دندانی که درد می کند همچنین پر کردن و کشیدن دندان پوسیده و لق می تواند یکی دیگر از خواب های معمول ...
تعبیر خواب دندان ، افتادن و کشیدن دندان پوسیده و لق تا درآوردن دندان

کامل ترین تعبیر خواب عنکبوت بزرگ و کوچک در خواب دیدن عنکبوت قرمز، سیاه، طوسی، قهوه ای روی بدن و نیش زدن و ترسیدن و فرار کردن از دست عنکبوت و رتیل + دیدن تار عنکبوت در خانه و اتاق و ترسیدن و پاک کردن تار از خواب...
تعبیر خواب عنکبوت سیاه، قرمز و طوسی + نیش زدن و کشتن عنکبوت

تعبیر خواب بی توجهی و قهر کردن به همسر، نامزد و معشوقه چیست؟ دیدن خواب بی وفایی کردن مرد و زن به نامزد و معشوقه اش، دیدن خواب بی مهری کردن و همسر و ترک کردن او ، دیدن خواب بی اعتنایی کردن اعضای خانواده، دوستان ...
تعبیر خواب بی وفایی و بی اعتنایی کردن همسر، نامزد و معشوقه چیست؟

تعبیر خواب سیل آمدن و ویران کردن خانه و روستا چیست؟ تعبیر دیدن سیل و باران در خواب، دین زیاد شدن آب رودخانه و جاری شدن سیل و زلزله – دیدن آب گرفتن گرفتگی خیابان و نجات یافتن از سیل خشمگین و خروشان – ترسیدن و گر...
تعبیر خواب دیدن سیل و باران + فرار کردن و نجات یافتن از سیل شدید