تعبیر خواب شنا کردن چیست؟ تعبیر خواب شنا کردن در آب سرد رودخانه، استخر، دریای شور و اقیانوس + شنا کردن در آب زلال، کثیف، آب گل آلود و آبتنی کردن با معشوق و تنهایی از نمونه خواب های متداول ما در رابطه با خواب شن...
تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه، دریای شور و آب گل آلود چیست؟

تعبیر خواب گوزیدن چیست؟ تعبیر خواب رها کردن و خارج شدن باد شکم خود و دیگران و بچه با صدا و بوی ناخوش + نفخ کردن و گوزیدن بی صدا و بدون بو به قصد و ناگهانی در میان جمع و به تنهایی از نمونه خواب های متدوال ما در ...
تعبیر خواب خارج شدن باد شکم (گوزیدن) خود و دیگران چیبست؟

تعبیر خواب انواع آبشار بزرگ و کوچک تمیز و ترسناک دیدن انواع آبشار بزرگ و کوچک تمیز، کثیف، ترسناک و مخفوف + جاری شدن آب روان و رفتن سیل به رودخانه و دیدن خواب ایستادن زیر سقوط آب آبشار و نوشیدن آب و در انتها دید...
تعبیر خواب آبشار ، دیدن انواع آبشار در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن مار در خواب چیست؟ دیدن نیش زدن مار بزرگ و کوچک یا جنگیدن و کشتن مار کبری و خوردن گوشت آن + دیدن مار در رنگ های قرمز, آبی, قهوه ای, زرد, سفید, سیاه, سبز و خاکستری و … + دیدن مار در قبر مرده و قا...
تعبیر خواب مار ، دیدن انواع مار در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن سرطان گرفتن خود و خانواده و دیگران چیست؟ تعبیر خواب سرطان، خوب شدن مریض سرطانی، برانکارد، تعبیر خواب مرده ای که سرطان گرفته است + تعبیر خواب غده سرطانی در بدن، غده در شکم، غده در زیر بغل و تعبیر خواب...
تعبیر خواب سرطان گرفتن ، دیدن غده در بدن، شکم و زیر بغل

تعبیر دیدن خورشید در خواب برای مرد و زن باردار چیست؟ تعبیر خواب خورشید و آفتاب سوزان قبل و بعد از باران + دیدن روشنایی ماه و غروب خورشید، عطارد، انفجار خورشید، پرستیدن خورشید و تعبیر خواب آفتاب گرفتن و خورشید گ...
تعبیر خواب خورشید ، دیدن خورشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن انواع طوطی در خواب چیست؟ تعبیر انواع طولی به رنگ های سفید، سبز، قرمز رنگ بزرگ و کوچک + طولی عروس هلندی و طولی زخمی و مرده +تعبیر دیدن حرف زدن طوطی سخن گو از نمونه خواب های ما در رابطه با خواب طوطی می...
تعبیر خواب طوطی سفید، سبز و قرمز رنگ + طوطی مرده و زخمی

لگد زدن و لگد خوردن در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب لگد زدن و خوردن از دوست، همسر، معشوقه، مرده و دیگران و لگد زدن انسان به انسان + لگد زدن گاو، سگ، اسب، خر و شتری که به انسان لگد می زند، کتک زدن حیوانات از ...
تعبیر خواب لگد خوردن و لگد زدن دوست، همسر، مرده و حیوان

تعبیر دیدن دست قطع شده در خواب چیست؟ تعبیر خواب دست چب و راست قطع شده پدر، برادر، خواهر، مادر، فرزند و پای دیگران + تعبیر خواب مرده ای که دستش قطع شده است و تعبیر خواب دست شکسته گچ گرفته و بریده شده از مچ از نم...
تعبیر خواب دست قطع شده پدر، همسر، برادر، فرزند و مرده چیست؟

تعبیر دیدن انواع پروانه در خواب چیست؟ تعبیر خواب دیدن پروانه از امام صادق، حضرت یوسف و ابن سیرین +دیدن پروانه سفید و زرد و سیاه رنگ، تعبیر خواب پروانه های رنگی بزرگ و تعبیر خواب کشتن پروانه از نمونه خواب های ما...
تعبیر خواب پروانه ، دیدن انواع پروانه های رنگی + سیاه و سفید