تعبیر دیدن انواع نبات در خواب چیست؟ تعبیر خواب نبات و شیرینی و تعبیر خواب نبات دادن مرده به زنده + خریدن نبات زعفرانی و دادن نبات و خوردن چای نبات برای  مرد و زن باردار و حامله از نمونه خواب های ما در رابطه با ...
تعبیر خواب نبات ، خوردن نبات زعفرانی برای مرد و زن باردار

تعبیر دیدن انواع یخچال در خواب چیست؟ تعبیر خواب یخچال و خریدن و دزدیدن یخچال فریزر و دیدن مار و مارمولک و سوسک در یخچال ساید به ساید، یخچالی که در آن مواد غذایی خراب شده است و آتش گرفته باشد، مرغ یخ زده در یخچا...
تعبیر خواب یخچال ، دیدن مرغ یخ زده + مار و مارمولک در یخچال

تعبیر دیدن گرگ در خواب چیست؟ تعبیر دیدن گرگ وحشی و ترسناک در خواب + فرار از گرگ سیاه، خاکستری و سفید و گاز گرفتن و حمله گله گرگ به گوسفندان و گاوها + تعبیر خواب گرگ یوسف نبی و گرگینه + فال گرگ از نمونه خواب های...
تعبیر خواب گرگ – دیدن انواع گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن خرما برای زن و مرد + زن حامله و باردار چیست؟ تعبیر خواب دیدن درخت نخل و خرمای نارس + خوردن مغز گردو و خرمای تازه و دیدن خرما برای زن باردار و حامله + دیدن خرمای نذری چیه در خواب از نمونه خواب های ما ...
تعبیر خواب خرما – خوردن و دیدن انواع خرما چه تعبیری دارد؟

تعبیر کامل دیدن کچل شدن در خواب چیست؟ تعبیر خواب کچل شدن مرد، زن و فرزند پسر و دختر مجرد + کچل شدن همسر و معشوق و کچل شدن پشت سر دیگران و خود + شوهر و پدر از از نمونه خواب های ما در رابطه با خواب کچل شدن می توا...
تعبیر خواب کچل شدن فرزند دختر و پسر + معشوق و دیگران

تعبیر دیدن خفاش در خواب چیست؟ دیدن خفاش ترسناک در حال پرواز، لانه خفاش و مدفوع خفاش در خواب + تعبیر خواب فرار کردن و گاز گرفتن و کشتن خفاش خاکستری، قهوه ای و سیاه و تعبیر خواب بچه خفاش از نمونه خواب های ما در ر...
تعبیر خواب خفاش – دیدن انواع خفاش در خواب چه تعبیری دارد؟

کاملترین تعبیر خواب الماس از دید معبران تعبیر دیدن الماس و جواهر در خواب شامل خریدن و فروختن الماس ، دزدیدن, پیدا کردن, هدیه گرفتن و هدیه دادن الماس و دیدن الماس به رنگ های قرمز, سبز, صورتی, زرد, بنفش, سیاه و آ...
تعبیر خواب الماس ، خریدن و گم کردن الماس + پیدا کردن الماس رنگی

تعبیر دیدن انواع طوفان در خواب چیست؟ تعبیر دیدن طوفان به همراه رعد و برق شدید در خواب و گیر کردن تو ماشین و پناه گرفتن و نجات یافتن از طوفان + تماشای طوفان به همراه گرد و خاک از پشت پنجره خانه و دیدن دریای طوفا...
تعبیر خواب طوفان – دیدن طوفان و رعد و برق چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن انواع شکلات در خواب چیست؟ تعبیر خواب خوردن انواع شکلات نذری، میوه ای و شکلات دادن و گرفتن از دیگران از نظر امام صادق، تعبیر خواب گرفتن شکلات ساده از مرده و آب نباتی، دزدیدن شکلات و تعبیر خواب شکلات س...
تعبیر خواب شکلات – دیدن انواع شکلات در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شیر دادن چیست؟ تعبیر دیدن شیر دادن به نوزاد و بچه دختر و پسر خود، شیر دادن خواهر به برادر و پاشیدن شیر از پستانی که شیر دارد، شیر دادن به حیوانات از جمله ماهی و خرس و .. از نمونه خواب های ما در رابطه...
تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دختر و پسر+ شیر دادن به بچه دیگران