بیدار نشدن پدر، مادر، همسر، برادر، خواهر، دوست و … از خواب، دیدن بیدار شدن مرده در خواب تا بیداری کشیدن بر سر مرده تا صبح از جمله خواب های ما در رابطه با خواب بیدار شدن مرده ...
تعبیر خواب بیدار نشدن از خواب تا بیدار شدن مرده و میت چیست؟

تعبیر خواب دیدن و جویدن آدامس و سقز + هدیه دادن و گرفتن آدامس از دیگران و مرده + خریدن انواع آدامس نعنانی، کوهی، ون، کندر، موزی و … تا آدامس چسبیده به دهان و … از نمونه...
تعبیر خواب آدامس | تعبیر جویدن، هدیه دادن و خریدن آدامس چیست؟

دیدن آبریزش بینی داشتن زیاد و آب بینی خشک و سفت شده خود، همسر، بچه و دیگران تا آب بینی سبز و سفید نوزاد و فرزند دختر و پسر تا دیدن آب بینی خونی مرده از نمونه خواب های ما در رابطه ب...
تعبیر خواب آب بینی خود، دیگران و نوزاد تا آب بینی خونی مرده

دیدن آینه نو و شکسته برای زن باردار تا نگاه کردن زن بادار به آینه از نمونه خواب های آینه در رابطه با بارداری می باشد. در ادامه این پست بارونک کامل ترین تعبیر خواب آینه برای زن بارد...
تعبیر خواب دیدن و نگاه کردن به آینه برای زن باردار چیست؟

دیدن خریدن آینه بزرگ و کوچک آرایشی در خواب + هدیه گرفتن آینه از همسر، دوست، مرد غریبه و مرده تا فروختن آینه از نمونه خواب های ما در رابطه با خواب خریدن آینه می باشد و باید دید شما ...
تعبیر خواب خریدن آینه + هدیه گرفتن آینه از همسر و غریبه

دیدن خواب شکستن آینه بزرگ و کوچک یا هدیه گرفتن آینه و شمعدان عروس از دیگران و نگاه کردن و دیدن خود و دیگران در آینه بسته به اینکه مرد باشید یا زن و یا پسر باشید یا دختر تعبیرهای مت...
تعبیر خواب آینه + دیدن آینه شکسته برای مرد و زن چیست؟

دیدن مار قرمز افعی شاخدار و زنگی بزرگ و کوچک تا حمله کردن و نیش زدن مار افعی سمی و زنگی قرمز در خانه، اتاق خواب و سقف، کشتن و دیدن مار قرمز کبری و مرده با رنگ های زرد، سبز، قهوه ای...
تعبیر خواب مار قرمز بزرگ و کوچک + کشتن و نیش زدن در خانه

تعبیر دیدن، درست کردن و خوردن انواع سالاد میوه، سالاد فصل، سالاد شیرازی، سالاد کلم، سالاد الویه، سالاد کاهو، سالاد کلم سفید و بنفش، سالاد ماکارونی، سالاد خیار گوجه، سالاد آبغوره بر...
تعبیر خواب سالاد ، دیدن و خوردن انواع سالاد چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن مار زنگی به زنگ های قرمز، خاکستری، سیاه، زرد، سفید، سبز طلایی، قهوه ای و آبی بزرگ و کوچک + کشتن و نیش زدن و ترسیدن از مار زنگی از نمونه خواب های متدوال ما در رابطه با خو...
تعبیر خواب دیدن مار زنگی سیاه، قرمز، زرد، سبز و … چیست؟