دیدن ازدواج کردن دختر باکره و پسر مجرد در خواب چیست؟ دیدن عروسی کردن و ازدواج مجدد و زن گرفتن مرد متاهل زن دار و زن شوهر دار در خواب، دیدن و شنیدن خبر ازدواج اجباری معشوق با دیگران...
تعبیر خواب ازدواج کردن مرد متاهل و زن شوهردار + معشوق با دیگری

تعبیر دیدن خواب زایمان کردن چیست؟ تعبیر دیدن زایمان گرفتن و کردن زن, دختر مجرد و مرد، به دنیا آوردن و زاییدن نوزاد دختر و پسر خوشگل و زشت زنده، سالم، ناقص و مرده، تعبیر زایمان دوقل...
تعبیر خواب زایمان کردن زن، دختر مجرد و مرد + زایمان طبیعی و سزارین

تعبیر دیدن دزد و دزدی کردن در خواب چیست؟ تعبیر دیدن دزد در خواب ، دیدن دزیدن ماشین ، وسایل منزل ، جواهرات و طلا ، کیف پول بانک و حتی خواستگار ، دیدن گفتن ، کتک زدن و فرار کردن آدم ...
تعبیر خواب دزد ، دیدن آدم دزد + دزیدن طلا ، ماشین و وسایل منزل

تعبیر نماز خواندن در خواب چیست؟ تعبیر نماز خواندن در خانه, حرم امام رضا و مسجد ، دیدن نماز خواندن شخص دیگر و نماز خواندن دیگران در کربلا, قبرستان و خواندن انواع نمازهای واجب و نماز...
تعبیر خواب نماز ، خواندن انواع نماز در خانه و حرم نشانه چیست؟

تعبیر دیدن پیاز در خواب چیست؟ دیدن پیاز رسیده و قرمز و گندیده + کاشتن پیاز و برداشت پیاز خام و داشتن پیاز قرمز + پوست کندن پیاز تازه و خوردن پیاز گندیده از نمونه خواب های ما در راب...
تعبیر خواب پیاز ، دیدن کاشتن و برداشت پیاز + خوردن پیاز گندیده قرمز

تعبیر دیدن مدفوع در خواب چیست؟ تعبیر دیدن مدفوع انسان ، بچه و نوزاد دختر و پسر + رفتن به دستشویی و شستن مدفوع خود و دیگران در توالت + دیدن مدفوع در دهان و خوردن آن + مدفوع کردن و آ...
تعبیر خواب مدفوع ، خوردن مدفوع نوزاد و بچه + شستن مدفوع دیگران

تعبیر خواب بوسیدن و بوس دادن چیست؟ دیدن خواب بوسیدن دست، لب , گردن و صورت مرد، زن, پسر و دختر نامحرم و غریبه و بوسیدن مرده در خواب ، بوس دادن و بوسیدن به زور دست و صورت پدر, مادر, ...
تعبیر خواب بوسیدن ، بوس دادن و بوسیدن صورت زن و مرد نامحرم

کامل ترین تعبیر خواب برهنه شدن و لخت بودن عورت دیدن برهنه بودن خود ، مرد ، زن ، همسر و شوهر ، تعبیر خواب برهنه بودن مرده و میت ، پا و معلوم بودن عورت (اندام تناسلی) مرد و زن ، و بر...
تعبیر خواب برهنگی مرد و زن + برهنه بودن همسر و شوهر در خواب

عکس گربه دیدن انواع گربه مرده و زخمی ، ترسیدن و فرار کردن و گاز گرفتن گربه وحشی سیاه و زرد ترسناک ، بغل کردن و نوازش کردن و غذا دادن به بچه گربه سفید گرسنه در خیابان ، حمله کردن و ...
تعبیر خواب گربه ، گاز گرفتن و ترسیدن از گربه وحشی سیاه, زرد و مرده

کامل ترین تعبیر خواب انواع بادام دیدن بادام خشک, بادام زمینی, بادام هندی و بادام سبز با پوست در خواب ، شکستن و خوردن مغز بادام شیرین و تلخ و دیدن چغاله بادام و گردو از نمونه خواب ه...
تعبیر خواب بادام ، دیدن و خوردن بادام زمینی و هندی + درخت بادام